top of page

Personlig träning

Vi anpassar oss efter dig och dina behov och erbjuder en produkt tillgänglig både off - och online där vi tillsammans ser till att sätta upp de kort - och långsiktiga mål som du vill uppnå.

Med personlig träning ser vi till att anpassa träningen efter dig och dina mål så den blir, just det, personlig.

Hos oss innebär personlig träning att ni blir coachade antingen på plats hos oss i vårt gym eller online, allt beroende på vad du vill, vart du bor och vad PT:n erbjuder.

Väljer du att köpa personlig träning(offline eller online) köper du minst tio PT-timmar åt gången. Detta för att vi, tillsammans med våra tränare, anser det behövas minst tio timmar för att få tillräckligt med tid till att göra en förändring tillsammans med dig.

Vill du ha mer information om våra fyra personliga tränare:
 Julia, Marcus, Mike och Peter, kan du läsa mer om dem HÄR.

bottom of page